Skip to content

ခြင့္လႊတ္စိတ္

"က်ြန္ုပ္တို ့အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာသူတပါး၏အျပစ္တို ့ကိုက်ြနု္ပ္တို ့ခြင့္လႊတ္သကဲ့သို ့...က်ြနု္ပ္တို ့က်ဴးလြန္မိေသာ
အျပစ္တို ့ကိုဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ...."

သူ ့အိမ္ရာ

မီး၀င္း၀င္းေတာက္ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားနွင့္ ထိုမိန္းမကို စားေတာ့၀ါးေတာ့မလို စူးစိုက္ႀကည့္ေနႀကသည္။

ေသဆုံးၿခင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္

တဦးဦးဆုံးပါးသြားခဲ့ႀကတဲ့အခါမွာ မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆိုသတိထားလို့ႀကည့္မိႀကမယ္ဆိုရင္ လိပ္ၿပာေလးေတြ၊ ပုစဥ္းေလးေတြ၊ ငွက္တမ်ိဳးမ်ိဳး ၿဖစ္ၿဖစ္၊ တခါတရံမွာလဲ ေနၿခစ္ၿခစ္ေတာက္ပူေနရက္နဲ့ ေရာင္စုံ သက္တန့္ေလးၿဖစ္ၿဖစ္ေတြ့မိႀကပါလိမ့္မယ္။